WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSE S.A.
Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej PSE S.A. został skonstruowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Ustawa określa, które podmioty i na jakich zasadach zobowiązane są do udostępniania informacji publicznych. Rozporządzenie natomiast szczegółowo precyzuje standardy struktury zawartości BIP na stronach internetowych podmiotów podlegających ww. ustawie.
Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu internetowego BIP.