Mapa KSE Mapa KSE

Mapa prezentuje planowe i chwilowe przepływy mocy na przekrojach handlowych
ZAPOTRZEBOWANIE [MW]
GENERACJA [MW]
el. cieplne
el. wodne
el. wiatrowe
SALDO WYMIANY CAŁKOWITEJ [MW]
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]
SE HVDC:
PLAN:
DE:
PLAN:
CZ:
PLAN:
LT:
PLAN:
UA:
PLAN:
SK:
PLAN:
WR:
PLAN:
WNR:
PLAN:

15 lutego 2019, 08:58

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej ramy wdrażania dla europejskiej platformy ...

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195). Czytaj więcej »

7 lutego 2019, 15:09

Informacja OSP nt. udostępniania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego w CCR Hansa

Czytaj więcej »

7 lutego 2019, 15:03

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przes...

Czytaj więcej »

KOMUNIKATY OSP

 

 

KONSULTACJE INICJATYW I PROJEKTÓW

Prezentujemy najbliższe terminy rozpoczynających się konsultacji oraz wydarzeń.
Wejdź we „Wszystkie Konsultacje”, aby zobaczyć wszystkie prowadzone oraz zakończone konsultacje wraz z opublikowanymi materiałami.
 

Brak nadchodzących wydarzeń w ramach prowadzonych konsultacji