Nowa strona z raportami
W związku ze zmianą wymagań informacyjnych dotyczących rynku energii elektrycznej i pracy KSE dla wszystkich nowych i modyfikowanych raportów powstała nowa strona z danymi.


Raporty historyczne dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/raporty-historyczne

Mapa KSE Mapa KSE

Mapa prezentuje planowe i chwilowe przepływy mocy na przekrojach handlowych
ZAPOTRZEBOWANIE [MW]
GENERACJA [MW]
el. cieplne
el. wodne
el. wiatrowe
el. fotowoltaiczne
el. inne odnawialne
SALDO WYMIANY CAŁKOWITEJ [MW]
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]
SE HVDC:
PLAN:
DE:
PLAN:
CZ:
PLAN:
LT:
PLAN:
UA:
PLAN:
SK:
PLAN:
SALDO:
PLAN:
Informacje dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
System elektroenergetyczny pracuje stabilnie.
 

15 lipca 2024, 09:45

PSE i Litgrid będą współpracować przy realizacji Harmony Link jako połączenia lądowego

PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i na Litwie, podpisali porozumienie w sprawie realizacji Harmony Link – drugiego połączenia elektroenergetycznego między tymi krajami – w... Czytaj więcej »

12 lipca 2024, 12:21

Linia 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina z kompletem pozwoleń dla odcinka na Pomor...

Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę 98-kilometrowego odcinka linii najwyższych napięć Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, przebiegającego przez województwo... Czytaj więcej »

11 lipca 2024, 15:36

Komunikat OIRE dotyczący publikacji wzoru Umowy o umożliwienie realizowania usług przez Nadawcę f...

Czytaj więcej »

KOMUNIKATY OSP

 

 

WARSZTATY

Prezentujemy najbliższe terminy wydarzeń.
Wejdź we „Wszystkie Konsultacje”, aby zobaczyć wszystkie prowadzone oraz zakończone konsultacje wraz z opublikowanymi materiałami.
 

Brak nadchodzących wydarzeń w ramach prowadzonych konsultacji