Mapa KSE Mapa KSE

Mapa prezentuje planowe i chwilowe przepływy mocy na przekrojach handlowych
ZAPOTRZEBOWANIE [MW]
GENERACJA [MW]
el. cieplne
el. wodne
el. wiatrowe
SALDO WYMIANY CAŁKOWITEJ [MW]
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]
SE HVDC:
PLAN:
DE:
PLAN:
CZ:
PLAN:
LT:
PLAN:
UA:
PLAN:
SK:
PLAN:
WR:
PLAN:
WNR:
PLAN:

18 marca 2019, 16:31

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elekt...

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Standard profilu podłużnego napowietrznej linii... Czytaj więcej »

12 marca 2019, 07:52

Spotkanie informacyjne dotyczące Interwencyjnych Programów DSR

Nagranie oraz prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 12 marca br. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie. Czytaj więcej »

11 marca 2019, 14:12

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanawiają...

W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami... Czytaj więcej »

KOMUNIKATY OSP

 

 

KONSULTACJE INICJATYW I PROJEKTÓW

Prezentujemy najbliższe terminy rozpoczynających się konsultacji oraz wydarzeń.
Wejdź we „Wszystkie Konsultacje”, aby zobaczyć wszystkie prowadzone oraz zakończone konsultacje wraz z opublikowanymi materiałami.
 

Brak nadchodzących wydarzeń w ramach prowadzonych konsultacji