Mapa KSE Mapa KSE

Mapa prezentuje planowe i chwilowe przepływy mocy na przekrojach handlowych
ZAPOTRZEBOWANIE [MW]
GENERACJA [MW]
el. cieplne
el. wodne
el. wiatrowe
el. fotowoltaiczne
el. inne odnawialne
SALDO WYMIANY CAŁKOWITEJ [MW]
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]
SE HVDC:
PLAN:
DE:
PLAN:
CZ:
PLAN:
LT:
PLAN:
UA:
PLAN:
SK:
PLAN:
WR:
PLAN:
WNR:
PLAN:

10 lipca 2020, 12:45

Informacja OSP nt. aktualizacji dokumentu pt. „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Łącznośc...

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów... Czytaj więcej »

9 lipca 2020, 10:05

Projekt rozszerzenia zasięgu Single Intra-Day Coupling o kolejne granice

Operatorzy systemów przesyłowych oraz nominowani operatorzy rynków energii (NEMO) ze Słowacji, Czech, Polski i Węgier powołali projekt rozszerzenia mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia... Czytaj więcej »

6 lipca 2020, 15:07

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych

W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentów: Czytaj więcej »

KOMUNIKATY OSP

 

 

KONSULTACJE INICJATYW I PROJEKTÓW

Prezentujemy najbliższe terminy rozpoczynających się konsultacji oraz wydarzeń.
Wejdź we „Wszystkie Konsultacje”, aby zobaczyć wszystkie prowadzone oraz zakończone konsultacje wraz z opublikowanymi materiałami.
 

Brak nadchodzących wydarzeń w ramach prowadzonych konsultacji