Elektroniczna faktura w PSE S.A. / Electronic invoice
Efaktura

Korzyści dla Państwa to:

 • skrócenie czasu związanego z przesyłaniem i odbieraniem faktur,
 • dostęp do faktur w formie elektronicznej,
 • ograniczenie liczby papierowych dokumentów do archiwizacji,
 • ochrona środowiska naturalnego.

 

Wystarczą trzy kroki

 • podpisanie "Oświadczenia o akceptacji stosowania faktur elektronicznych" (Załącznik nr 1)
 • podpisanie "Zgłoszenia danych Kontrahenta do Platformy EDI"  (Załącznik nr 2)
 • odesłanie skanów obu dokumentów z adresu  e-mail Koordynatora wskazanego w Zgłoszeniu danych na adres: PSE.efaktura@pse.pl

 

Zasady przy wysyłce

E-faktury należy wysyłać wyłącznie z adresu wskazanego w oświadczeniu na adres pse_efaktura@infinite.pl   

 • E-faktura powinna być wysłana wyłącznie z adresów wskazanych w oświadczeniu
 • Jeden e-mail może zawierać wyłącznie jedną e-fakturę w formacie PDF
 • Jeden plik PDF może składać się wyłącznie z jednej e-faktury
 • E-mail może mieć maksymalny rozmiar 9,5MB
 • W temacie e-maila proponujemy wskazać numer e-faktury

 

Dokumenty do pobrania

 

Documents to download in English