Elektroniczna faktura w PSE S.A. / Electronic invoice
Efaktura

Korzyści dla Państwa to:

  • skrócenie czasu związanego z przesyłaniem i odbieraniem faktur,
  • dostęp do faktur w formie elektronicznej,
  • ograniczenie liczby papierowych dokumentów do archiwizacji,
  • ochrona środowiska naturalnego.

 

Wystarczą trzy kroki

  • podpisanie "Oświadczenia o akceptacji stosowania faktur elektronicznych" (Załącznik nr 1)
  • podpisanie "Zgłoszenia danych Kontrahenta do Platformy EDI"  (Załącznik nr 2)
  • odesłanie skanów obu dokumentów z adresu  e-mail Koordynatora wskazanego w Zgłoszeniu danych na adres: PSE.efaktura@pse.pl

 

Dokumenty do pobrania

 

Documents to download in English