Elektroniczna faktura od PSE S.A.
Efaktura

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wprowadzają nowe rozwiązanie - faktury od PSE w formie elektronicznej.

 

Korzyści dla Państwa to:

  • skrócenie czasu związanego z przesyłaniem faktur,
  • dostęp do faktur w formie elektronicznej,
  • ograniczenie liczby papierowych dokumentów do archiwizacji,
  • ochrona środowiska naturalnego.

 

Wystarczą trzy kroki

  • podpisanie "Oświadczenia o akceptacji stosowania faktur w formie elektronicznej" (Załącznik nr 1)
  • podpisanie "Zgłoszenia danych kontrahenta do platformy EDI"  (Załącznik nr 2)
  • odesłanie skanów obu dokumentów z adres  e-mail Koordynatora wskazanego w Zgłoszeniu danych na adres: PSE.efaktura@pse.pl