Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

27 listopada 2023, 20:30

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 04.12.2023 od godz. 09.30 /do godz. 10.40 (CET) na przekroju/przekrojach handlowych z: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO informs that due to scheduled modernization on EMCO's Shipping Agent IT systems on 04.12.2023 from 09: 30 to 10: 40, it is planned to suspend the Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process, the so-called...

Więcej...

22 listopada 2023, 15:18

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 22 listopada 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO), w Okresie Rezerwacji 01.12.2023 r. – 31.12.2023 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych linii 400 kV relacji Rzeszów-Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK...

Więcej...

22 listopada 2023, 12:47

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 29.11.2023 r. w godz. od 09:00 do 11:15 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT systems on 29.11.2023 from 09:00 to 11:15,...

Więcej...

20 listopada 2023, 14:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że zgodnie z komunikatem z dnia 11.10.2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania , w dniu 13.11.2023 r. zakończyły proces konsultacji społecznych ww. dokumentu. W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji...

Więcej...

15 listopada 2023, 17:54

W związku z awaryjnym wyłączeniem linii, której załączenie skutkowałoby wystąpieniem zdarzenia opisanego w pkt. 7 „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór […]”, prawa przesyłowe na połączeniu Zamość‑Dobrotwór alokowane w przetargu miesięcznym w kierunku eksportowym w dniach 15.11.2023 r. (w godzinach 12:00-24:00) oraz 16.11.2023 (w godzinach 00:00-24:00) zostały zredukowane do 0 MW.

Więcej...

15 listopada 2023, 16:29

Komunikat OSP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Zmian nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Zmian nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania, w dniu 26 października 2023 r. OSP zakończył proces konsultacji ww....

Więcej...

14 listopada 2023, 08:45

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 21.11.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 21.11.2023 from 18:55 to 21:30, it is planned to suspend the Single...

Więcej...

10 listopada 2023, 16:09

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 14.11.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 14.11.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

8 listopada 2023, 16:02

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 13.11.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 13.11.2023 from 18: 15 to 22: 00, it is planned to suspend the...

Więcej...

8 listopada 2023, 13:58

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.19.2023.JPa2 z dnia 3 listopada 2023 r. postanowił: Zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. z późn. zm., poprzez zatwierdzenie zmian Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej...

Więcej...

7 listopada 2023, 19:58

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 14.11.2023 r. w godz. od 19:40 do 22:15 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE) TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EPEX IT...

Więcej...

6 listopada 2023, 15:22

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 6 listopada 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.12.2023 r. – 31.12.2023 r.). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 6 listopada 2023 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 14 listopada 2023 r. do godz. 16:00. Informujemy ponadto, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony dokument „ Zasady...

Więcej...

5 listopada 2023, 14:38

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 06.11.2023r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 06.11.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

1 listopada 2023, 10:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 06.11.2023 r. w godz. od 19:00 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 06.11.2023 from 19:00 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

31 października 2023, 13:55

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131 dalej "ustawa o rynku mocy"), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/7/2023 Regulaminu rynku mocy , który 31 października 2023 r. został zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-rrm-z-7-2023 . Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/7/2023 dotyczą dostosowania regulaminu do zmienionych przepisów ustawy o...

Więcej...

27 października 2023, 16:34

ansowej W związku z komunikatami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (dalej: „PSE S.A.”) dotyczącymi redysponowania nierynkowego instalacji PV (dalej „Redysponowanie”): w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 roku ( Komunikat dotyczący rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV z dnia 24 maja 2023 roku ), w dniu 2 lipca 2023 roku ( Komunikat dotyczący rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV za dzień 2...

Więcej...

27 października 2023, 10:45

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE w dniu 04.11.2023 r. od godz. 22:55 do 05.11.2023 godz. 01:15 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO...

Więcej...

26 października 2023, 09:10

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 30.10.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 30.10.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

23 października 2023, 16:57

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na listopad na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2023 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2023 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 23 października 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka...

Więcej...

19 października 2023, 14:06

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 24.10.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 24.10.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...