All TSOs' proposal for amendment to include upcoming interconnections in the decision on capacity calculation regions
Wprowadzenie Konsultacje ws. zmian w decyzji w sprawie CCR ze względu na powstawanie nowych połączeń międzyobszarowych.
Opis konsultacji

Decyzja w sprawie regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) podlega dalszym zmianom w związku z koniecznością uwzględnienia powstawania nowych połączeń wzajemnych wewnątrz istniejących CCR. Zmiany te są przedmiotem konsultacji.

 

Okres konsultacji: od 15 listopada do 20 grudnia 2017 roku.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:

Harmonogram konsultacji
  • 2017-11-29 00:00:00.0
  • 2017-12-20 23:59:59.999
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów