All TSOs' proposal for the key organisational requirements, roles and responsibilities in relation to data exchange
Wprowadzenie Publiczne konsultacje propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR).
Opis konsultacji

PSE S.A. oraz pozostali operatorzy zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (ang. Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities – KORRR), zgodnie z artykułem 40 ust. 6 Wytycznych SO GL.

 

Okres konsultacji: od 11 października do 1 grudnia 2017 roku.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/korrr/

Harmonogram konsultacji
  • 29.11.2017
  • 01.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów