Connection Codes Implementation Guidance Documents - Frequency Stability Parameters
Wprowadzenie Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ramach ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne dotyczące niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD). IGD są wydawane i aktualizowane zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447.

Celem IGD jest wyjaśnienie zagadnień technicznych, warunków i zależności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przez operatorów na poziomie krajowym szczegółowych wymogów, wynikających ze wskazanych powyżej aktów prawnych. Konsultowane IGD dotyczą parametrów częstotliwościowych. Spośród nich 6 to dokumenty nowe, a 2 dotyczą aktualizacji IGD opublikowanych wcześniej.

 

Okres konsultacji: od 20 listopada do 21 grudnia 2017 roku.

 

Narzędzia do konsultacji oraz inne informacje dotyczące konsultacji opublikowanych dokumentów dostępne są na stronie ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-codes-implementation-guidance-d-4/consult_view/

Harmonogram konsultacji
  • 21.11.2017
  • 20.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów