Konsultacje projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032
Opis konsultacji więcej...
Dane kontaktowe konsultacje-PRSP@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 14.03.2022
  • 04.04.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów