Konsultacje publiczne dotyczące propozycji wykazu produktów standardowych mocy bilansującej i metody procesu kooptymalizacji alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw
Opis konsultacji

Zgodnie z odpowiednio art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL) oraz art. 40 ust. 1 EB GL, operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zobowiązani są do opracowania:

  • propozycji dotyczącej wykazu produktów standardowych mocy bilansującej w odniesieniu do rezerw odbudowy częstotliwości i rezerw zastępczych,
  • propozycji dotyczących metody procesu kooptymalizacji alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw.

W grudniu 2019 roku OSP przekazali obie wyżej wymienione propozycje do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER), która ma obowiązek wydania decyzji w zakresie zatwierdzenia tych propozycji. W celu podjęcia świadomej, zgodnej z zapisami EB GL decyzji, ACER przeprowadza konsultacje publiczne, które będą trwały od 19.02.2020 r. do 10.03.2020 r. Ponadto, ACER organizuje również warsztaty na temat obu propozycji, które odbędą się w Lublanie w dniu 26.02.2020 r.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji jest dostępnych na stronie ACER pod linkiem: https://acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-launches-a-workshop-and-two-consultations-fostering-a-single-EU-balancing-market-for-electricity.aspx

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.

Harmonogram konsultacji
  • 25.02.2020
  • 10.03.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów