Konsultacje publiczne projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
Wprowadzenie PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”). Konsultacje będą trwały do 21 czerwca 2022 r.
Opis konsultacji czytaj więcej...
Dane kontaktowe oire@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 10.05.2022
  • 21.06.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów