Konsultacje publiczne ws. projektu Kodeksu sieci dotyczącego aspektów cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej
Wprowadzenie Zgodnie z art. 59 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Komisja Europejska zwróciła się do ENTSO-E o przedstawienie projektu kodeksu sieci dotyczącego aspektów cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 59 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Komisja Europejska zwróciła się do ENTSO-E o przedstawienie projektu kodeksu sieci dotyczącego aspektów cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej, który swym zakresem obejmowałby zasady dotyczące oceny ryzyka, wspólne minimalne wymogi, planowanie, monitorowanie, sprawozdawczość i zarządzanie kryzysowe, a także jasne określenie ról i obowiązków różnych podmiotów w odniesieniu do każdego działania związanego z naruszenie cyberbezpieczeństwa. W piśmie z dnia 23 lipca 2021 r. Komisja Europejska zwróciła się do ENTSO-E, w ścisłej współpracy z EU DSO, o przedłożenie propozycji niniejszego kodeksu sieci w sprawie cyberbezpieczeństwa do dnia 14 stycznia 2022 r.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konsultacji publicznych oraz propozycji kodeksu sieci w sprawie cyberbezpieczeństwa można znaleźć pod adresem: https://consultations.entsoe.eu/system-operations/network-code-on-cybersecurity/

Harmonogram konsultacji
  • 16.11.2021
  • 10.12.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów