Konsultacje społeczne propozycji metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań
Wprowadzenie Zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP są zobowiązani opracować odpowiednio wspólną propozycję dotyczącą metody wyceny energii bilansującej oraz metody wyceny transgranicznych zdolności przesyłowych wykorzystywanych w celu wymiany energii bilansującej lub w celu obsługi procesu kompensowania niezbilansowań.
Opis konsultacji

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję o której mowa powyżej.

Propozycja zwiera:

 • metodę określania cen energii bilansującej wynikającej z aktywacji ofert dotyczących energii bilansującej:
  • w podziale na typy produktów:
   • standardowe,
   • specyficzne,
  • ze względu na cele aktywacji ofert energii bilansującej:
   • bilansowanie,
   • zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi,
  • z uwzględnieniem dodatkowych postanowień dla potrzeb europejskich platform wymiany energii z rezerw:
   • zastępczych (RR),
   • odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (mFRR),
   • odbudowy częstotliwości z automatyczną aktywacją (aFRR),
 • metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów:
  • wymiany energii bilansującej,
  • obsługi procesu kompensowania niezbilansowań.

Zgodnie z art.. 10 ust. 3 EB GL, OSP są zobowiązani do przeprowadzenia społecznych konsultacji. Uwzględniając powyższe OSP organizują konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie wymogów EB GL oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowywanej przez OSP propozycji.

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowywanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.

 

Termin konsultacji:

12.09.2018 r. - 13.11.2018 r.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E pod adresem:

https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/

Harmonogram konsultacji
 • 19.09.2018
 • 13.11.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów