Konsultacje społeczne propozycji planu testów opracowanego na podstawie NC ER
Wprowadzenie Informacja OSP dotycząca rozpoczęcia drugiej tury konsultacji z zainteresowanymi stronami propozycji planu testów opracowanego na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Kodeks Sieci ER).
Opis konsultacji

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane są do opracowania planu testów o których mowa w art. 43 ust. 2 Kodeksu Sieci ER, oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 7 ust. 1 Kodeksu Sieci ER.

W związku z powyższym, PSE S.A. opracowały plan testów oraz przeprowadziły konsultacje społeczne w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Do opracowanego planu testów, zostały zgłoszone uwagi w trybie roboczym, w ramach konsultacji przeprowadzonych w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). W związku z powyższym, PSE S.A. informują, że opracowały drugą propozycję planu testów, uwzględniającą, uwagi zgłoszone w trybie roboczym oraz autopoprawki. Uaktualniona propozycja planu testów dostępna jest na stronie internetowej OSP.

W związku z powyższym, PSE S.A. niniejszym zapraszają do zapoznania się oraz zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji planu testów, wykorzystując poniższy formularz zgłoszeniowy. Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Po zakończeniu konsultacji plan testów, na podstawie art. 4 ust. 2 lit. g) Kodeksu Sieci ER zostanie przedłożony w terminie do 18.12.2019 do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dane kontaktowe kodeksy.operacyjne@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 15.10.2019
  • 15.11.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów