Konsultacje w sprawie niewiążących wytycznych dot. przeprowadzania analizy kosztów i korzyści na potrzeby przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Wprowadzenie ENTSO-E Connection Network Codes Implementation Guidance Documents Cost Benefit Analysis
Opis konsultacji

Przyłączeniowe Kodeksy Sieci (Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 - NC RfG, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 - NC DCC, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 - NC HVDC) przewidują konieczność przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści m.in. przed zastosowaniem do istniejących instalacji jakiegokolwiek wymogu, określonego w jednym z powyższych aktów prawnych, a także w celu dokonania oceny potencjalnego odstępstwa od konieczności spełnienia danego wymogu/wymogów na podstawie właściwego przyłączeniowego Kodeksu Sieci.

Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania analizy kosztów i korzyści zawarte zostały w art. 38-39 NC RfG,
w art. 48-49 NC DCC oraz w art. 65-66 NC HVDC.

W celu uszczegółowienia generalnych zasad przeprowadzania analizy kosztów i korzyści na potrzeby przyłączeniowych Kodeksów Sieci, ENTSO-E rozpoczęło publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci.

Niewiążące wytyczne dotyczące wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD) są wydawane i aktualizowane przez ENTSO-E zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządenia Komisji (UE) 2016/1447.

Link do konsultacji:
https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-network-codes-implementation-gu/

Harmonogram konsultacji
  • 01.02.2018
  • 02.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów