Konsultacje ws. projektu raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych udostępniony do konsultacji publicznych
Wprowadzenie Konsultacje dotyczą raportu końcowego z pierwszego etapu przeglądu Obszarów rynkowych (Bidding Zones).
Opis konsultacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 dotyczącym alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM)1), obowiązek przedłożenia wniosku o  utrzymaniu lub zmianie konfiguracji obszarów rynkowych wynikającej z pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych spoczywa na operatorach systemów przesyłowych (OSP) uczestniczących w przeglądzie.

Projekt raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych został przedłożony do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do  9 marca 2018 r. W ramach tego procesu, 15 lutego 2018 r., w siedzibie ENTSO-E zostaną zorganizowane otwarte, publiczne warsztaty. ENTSO-E, jako podmiot wspierający operatorów uczestniczących w tym procesie, będzie organizatorem zarówno centrum konsultacyjnego, jak i  warsztatów.

Przed publikacją ostatecznej wersji Raportu zostaną rozpatrzone wszystkie uwagi i komentarze zgłoszone podczas publicznych konsultacji.

Raport pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych wraz z rekomendacjami zostanie przedłożony do rozpatrzenia państwom członkowskim. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania niniejszej rekomendacji państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia porozumienia w sprawie utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych.

Zainteresowane media prosimy o kontakt drogą elektroniczną media@entsoe.eu

W związku z rozpoczęciem drugiego etapu przeglądu obszarów rynkowych, raport z pierwszego etapu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych został opublikowany do konsultacji publicznych na stronie: https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/First-edition-of-the-bidding-zone-review-open-for-public-consultation.aspx

 

Czas trwania konsultacji: 09.02.2018 - 09.03.2018

Link do konsultacji: https://consultations.entsoe.eu/markets/first-edition-bidding-zone-review/

 

1) Art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiającego wytyczne CACM.

Harmonogram konsultacji
  • 13.02.2018
  • 09.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów