Konsultacje ws. propozycji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych
Wprowadzenie Na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.), dalej „NC ER”, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane zostały do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: „Zasady”).
Opis konsultacji

Celem głównym Zasad jest ustalenie:

  • Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 NC ER; oraz
  • Szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 NC ER.

PSE S.A. informują, że opracowały propozycję Zasad oraz opublikowały ją na stronie internetowej PSE S.A., rozpoczynając tym samym społeczne konsultacje, o których mowa w art.7 NC ER.

W związku z powyższym PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z propozycją Zasad oraz do wzięcia udziału w procesie konsultacji.

Uwagi do propozycji Zasad można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: kodeksy.operacyjne@pse.pl w terminie do dnia 1 grudnia 2018 r.

Dane kontaktowe kodeksy.operacyjne@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 31.10.2018
  • 01.12.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów