Konsultacje wymogów wynikających z NC DCC
Wprowadzenie W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami OSD, odbiorców i innych potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci DCC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.
Opis konsultacji

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych są zobowiązani na podstawie art. 6 Kodeksu Sieci DCC: http://eur-lex.europa.eu/
Powyższa propozycja wymogów dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/
Jednocześnie zapraszamy OSD oraz inne podmioty sektora energetycznego do wzięcia udziału w procesie konsultacji i opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych.

Szczegółowe informacje nt. wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci DCC oraz procesu ich konsultacji i opiniowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/
Poniżej przedstawiony został harmonogram planowanych spotkań:

 

Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

 1. Spotkanie ogólne – przedstawienie i omówienie wstępnej propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych
  • Termin spotkania: 28 maja 2018
  • Uczestnicy: PTPiREE, OSDnEE, SEP, OSDp, OK, uczestnicy i agregatorzy DSR
  • Agenda spotkania
 2. Spotkanie podsumowujące proces konsultacji dotyczący wstępnej propozycji wymogów
  • Termin spotkania: 27 czerwca 2018
  • Uczestnicy: PTPiREE, OSDnEE, SEP, OSDp, OK, uczestnicy i agregatorzy DSR

W celu zwiększenia efektywności spotkań wstępnie wskazano stowarzyszenia, reprezentujące różne podmioty sektora energetycznego, których przedmiot działalności istotnie wiąże się z przedmiotowymi wymogami. Zaznaczamy jednak, że spotkania te mają charakter otwarty i przedstawiona powyżej propozycja udziału nie ogranicza udziału innych stowarzyszeń niewskazanych w harmonogramie.

W celu zgłoszenia planowanego udziału prosimy o przesłanie stosownej informacji za pomocą poniższego formularza najpóźniej 4 dni przed terminem spotkania.

Rozwinięcie skrótów:

 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • SEP: Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • OSDp: operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • OK: odbiorca końcowy posiadający bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową;
 • DSR: odbiorcy mogący brać aktywny udział w bilansowaniu KSE (ang. demand side response).
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
2018-05-28-Agenda-DCC 356 kB
Harmonogram konsultacji
 • 18.05.2018
 • 25.06.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów