Niewiążące wytyczne dot. wdrażania NC HVDC
Wprowadzenie ENTSO-E Connection Network Codes Implementation Guidance Documents_HVDC related topics
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ramach ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne dotyczące niewiążących wytycznych (ang. Implementation Guidance Documents – IGD) dotyczących wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC). IGD są wydawane i aktualizowane zgodnie z art. 75 NC HVDC.

Celem IGD jest wyjaśnienie zagadnień technicznych, warunków i zależności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przez operatorów na poziomie krajowym szczegółowych wymogów, wynikających z NC HVDC.

Konsultowane IGD dotyczą:

  • schematów odłączenia osadzonych systemów HVDC w przypadku podziału systemu;
  • domyślnych parametrów systemów HVDC;
  • interakcji pomiędzy systemami HVDC a innymi połączeniami.

Okres konsultacji: od 26 marca do 4 maja 2018 roku.

Narzędzia do konsultacji oraz inne informacje dotyczące konsultacji opublikowanych dokumentów dostępne są na stronie ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-network-codes-implementation-gu-1/consult_view/

 

Harmonogram konsultacji
  • 26.03.2018
  • 04.05.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów