Opiniowanie materiału technicznego pn.: „Zbiór Dobrych Praktyk w obiektach kubaturowych PSE S.A. - HVAC”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez Departament Administracji i Zakupów materiału technicznego pn.: „Zbiór Dobrych Praktyk w obiektach kubaturowych PSE S.A. - HVAC” dedykowanego dla obiektów kubaturowych zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikację oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Specyfikacja zawiera wymagania funkcjonalne dla systemów dedykowanych dla obiektów kubaturowych PSE S.A. w zakresie zasilania:

  • Klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach technologicznych,
  • Klimatyzacji bytowej w pomieszczeniach biurowych,
  • Wentylacji pomieszczeń technologicznych,
  • Klimatyzacji i wentylacji dedykowanie do pracy 24-godzinnej,
  • Wentylacji pomieszczeń bytowych.

Bardzo zależy nam na Państwa opinii i serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie opiniowania i podzielenia się swoimi uwagami.

Prosimy o odesłanie na adres e-mail: siedziby.hvac@pse.pl podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji. W odpowiedzi dostaną od nas Państwo opracowane wymagania razem z kartą do zgłaszania uwag i kwestionariuszem pytań.

Uzupełnioną kartę uwag oraz ewentualne pytania przygotowane z Państwa strony oraz odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 11 września 2023 r, na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną omówione na wspólnym spotkaniu w ustalonym z Państwem dogodnym terminie.

Dane kontaktowe siedziby.hvac@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Oswiadczenie_o_poufnosci_HVAC_24082023.pdf 237 kB
Harmonogram konsultacji
  • 24.08.2023
  • 11.09.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów