Opiniowanie materiału technicznego pn.: „Zbiór Dobrych Praktyk w obiektach kubaturowych PSE S.A. - Zasilanie”
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem, przez Departament Administracji i Zakupów, materiału technicznego pn.: „Zbiór Dobrych Praktyk w obiektach kubaturowych PSE S.A. - Zasilanie”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Przedmiotowy materiał techniczny określa wymagania funkcjonalne dla systemów/urządzeń dedykowanych do stosowania w obiektach kubaturowych PSE S.A. w zakresie zasilania:

  • średniego napięcia (SN),
  • niskiego napięcia 230/400 V AC (nn),
  • awaryjnego (agregaty prądotwórcze),
  • bezprzerwowego 230/400 V AC (UPS),
  • rozdzielnic 220 V DC.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: piotr.chrapko@pse.pl oraz michal.szczeblewski@pse.pl

poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa przedmiotowy materiał techniczny wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Jednocześnie prosimy o przygotowanie ewentualnego kwestionariusza pytań z Państwa strony.

Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań oraz ewentualne pytania prosimy przesłać najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2023 r. na wskazane powyżej adresy e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną omówione na wspólnym spotkaniu. Termin spotkania zostanie ustalony w uzgodnieniu z Państwem.

Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Oswiadczenie_o_poufnosci_Zasilanie_09082023.pdf 238 kB
Harmonogram konsultacji
  • 09.08.2023
  • 29.08.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów