Opiniowanie opracowania pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”
Wprowadzenie W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania.
Opis konsultacji

W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., dla morskich stacji (platform) transformatorowych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail michal.swierzynski@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa plik z przedmiotowym opracowaniem wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

 

Dane kontaktowe Michał Świerzyński
michal.swierzynski@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Oświadczenie o zachowaniu poufności_morska stacja.pdf 259 kB
Harmonogram konsultacji
  • 25.01.2021
  • 12.02.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów