Opiniowanie opracowania pn.: „HVAC Export Cables – Technical expert report”
Wprowadzenie W związku z opracowywaniem dokumentu pn.: „HVAC Export Cables – Technical expert report” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania.
Opis konsultacji

W dokumencie zostały określone szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., dla kablowych linii eksportowych 220 kV HVAC do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres email standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa plik z przedmiotowym dokumentem wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 9 marca 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

 

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 16.02.2021
  • 09.03.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów