Opiniowanie Specyfikacji Technicznej „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przeanalizowane oraz przedstawimy Państwu nasze stanowisko odnośnie ich przyjęcia i wprowadzenia do specyfikacji.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
2021-08-04_oswiadczenie_o_poufnosci.docx 44 kB
Harmonogram konsultacji
  • 05.08.2021
  • 31.08.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów