Opiniowanie specyfikacji technicznej dla systemów zasilania
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych pn.: „Systemy zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych” oraz „Zasilanie bezprzerwowe 230/400 V AC”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
oswiadczenie_poufnosc_systemy_zasilania_16112021.pdf 235 kB
Harmonogram konsultacji
  • 16.11.2021
  • 10.12.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów