Opiniowanie specyfikacji technicznej "Ograniczniki przepięć do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV"
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Ograniczniki przepięć do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które muszą spełniać ograniczniki przepięć instalowane w sieci przesyłowej PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna. wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 04.12.2019
  • 31.12.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów