Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Łańcuchy izolatorów 220 kV i 400 kV”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem nowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Łańcuchy izolatorów 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana do istniejących linii 220 i 400 kV, w przypadku potrzeby zabudowy nowych łańcuchów izolatorów w ramach zadań przebudowy, modernizacji lub remontów.

Wraz z wejściem w życie tej specyfikacji zostaną wycofane następujące specyfikacje:

  • „Album Zamienników – Łańcuchy z izolatorami długopniowymi porcelanowymi dla istniejących linii 220 i 400 kV”,
  • „Album Zamienników – Łańcuchy z izolatorami kołpakowymi szklanymi dla istniejących linii 400 kV”.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
20191213_Karta_uwag 45 kB
20191213_Oswiadczenie_o_poufnosci 75 kB
Harmonogram konsultacji
  • 13.12.2019
  • 10.01.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów