Opiniowanie Specyfikacji Technicznych: Dławik kompensacyjny, Autotransformator jednofazowy
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. Dławik kompensacyjny 100 Mvar, 400 kV”, Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/3 / 245/3 / 15,75/3 kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl  poprzez nadesłanie podpisanych klauzul poufności, które zobowiązują recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Specyfikacje Techniczne wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszami pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusze pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 13.09.2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 26.08.2021
  • 13.09.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów