Opiniowanie specyfikacji technicznych dotyczących przewodów
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem Standardowych Specyfikacji Technicznych pn.:

  • Przewody stalowo-aluminiowe – grupa AFL
  • Przewody stalowo-aluminiowe – grupa AFLs
  • Przewody stalowo-aluminiowe ACSS (do 150°C)
  • Przewody salowo-aluminiowe ACSS (do 210°C)
  • Przewody ze stopu aluminium – grupa AAL
  • Przewody stalowo-aluminiowe stopowe – grupa AAFL

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentów.  

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowych Specyfikacji Technicznych wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Oswiadczenie_o_poufnosci_20072020.docx 75 kB
Harmonogram konsultacji
  • 20.07.2020
  • 07.08.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów