Opiniowanie specyfikacji technicznych PSE dotyczących telekomunikacji
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych PSE, dotyczących telekomunikacji, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
Opis konsultacji

Są to Specyfikacje dotyczące następujących dziedzin:

 • Badania traktu światłowodowego
 • Centrale PABX
 • Kable metaliczne
 • Kable światłowodowe
 • Przełącznice MDF i DDF
 • Przełącznice światłowodowe ODF
 • Systemy łączności głosowej VoIP
 • Systemy telekomunikacyjne obiektów stacyjnych PSE
 • Światłowodowe urządzenia do transmisji sygnałów automatyki zabezpieczeniowej
 • Światłowodowe urządzenia teletransmisyjne xWDM
 • Światłowodowe urządzeń teletransmisyjnych SDH
 • Terminale satelitarne
 • Urządzenia stacyjne ETN i filtry liniowe
 • Urządzenia teletransmisyjne PDH_PCM

Standardowe Specyfikacje Techniczne określają wymagania techniczne dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, jakie muszą spełniać, w przypadku instalowania w sieci PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: DT@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Standardowe Specyfikacje Techniczne wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag przesłać najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe DT@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 05.05.2021
 • 21.05.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów