Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej dla systemów zasilania
Opis konsultacji

W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych pn.:

  • Monitorowanie systemów technologicznych zasilania i klimatyzacji
  • Siłownia 48 V DC
  • Bateria akumulatorów systemu zasilania 48 V DC typu otwartego
  • Bateria kwasowo-ołowiowych systemu zasilania 48 V DC i UPS wyposażone w zawory (VRLA)
  • Przetwornica DC/DC 220/48V
  • Szafy telekomunikacyjne typu Rack

,zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: krzysztof.kozlowski@pse.pl  poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 14 czerwca 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe krzysztof.kozlowski@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 26.05.2021
  • 14.06.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów