Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Układy zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych NN” oraz „Aparatura rozdzielcza SN”
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Układy zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych NN” oraz „Aparatura rozdzielcza SN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji więcej...
Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 23.04.2021
  • 14.05.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów