Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej „Transformatorowe izolatory przepustowe”
Wprowadzenie W związku opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Transformatorowe izolatory przepustowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które muszą spełniać transformatorowe izolatory przepustowe w jednostkach transformatorowych, przeznaczonych do pracy w stacjach elektroenergetycznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego własności PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać na adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31.05.2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 14.05.2021
  • 31.05.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów