Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych „Krajowy System Elektroenergetyczny” oraz „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych pn.: „Krajowy System Elektroenergetyczny” oraz „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna Krajowy System Elektroenergetyczny określa ogólne standardowe wymagania funkcjonalne i techniczne dla przesyłowego systemu elektroenergetycznego PSE S.A. oraz zasadniczych elementów tworzących sieć przesyłową.

Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu znamionowym 110, 220 i 400 kV przewidziane do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym własności PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Standardowe Specyfikacje Funkcjonalne, wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 21.05.2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 06.05.2021
  • 21.05.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów