Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem/aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych:

  • Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna,
  • Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna,
  • Budynek przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna,
  • Kiosk przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna.

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

czytaj więcej...
 

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 14.02.2020
  • 28.02.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów