PICASSO - aFRR Platform Design – First Consultation - Call for Input
Wprowadzenie Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne
Opis konsultacji

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne w celu optymalizacji kosztów wykorzystywania automatycznej regulacji wtórnej prowadzone jest w ramach Projektu PICASSO (ang. Platform for the International Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable System Operation).

Projekt jest prowadzony wspólnie przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do projektu jako pełnoprawni uczestnicy oraz obserwatorów, którzy przygotowują się do pełnego uczestnictwa w procesie. PICASSO uzyskał status projektu implementacyjnego w ramach ENTSO-E w zakresie wdrożenia europejskiej platformy aFRR jako wypełnienie Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej (EB GL).

Okres konsultacji od 21 listopada do 20 grudnia 2017 roku.

 

Konsultacje i decyzje

Rozwiązania platformy aFRR są przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronach:

https://consultations.entsoe.eu/markets/ad09fd55/consult_view/

https://electricity.network-codes.eu/network_codes/eb/picasso/

Harmonogram konsultacji
  • 28.11.2017
  • 20.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów