Podsumowanie spotkania dotyczącego zmian w układach regulacji i sterowania jednostek wytwórczych JWCD
Wprowadzenie W siedzibie PSE - 31 lipca 2019 r. - odbyło się spotkania z przedstawicielami Wytwórców posiadających jednostki wytwórcze o statusie JWCD
Opis konsultacji

Podczas spotkania zostały przedstawione:

  • wybrane zagadnienia z europejskich kodeksów sieciowych oddziałujących na rozwój mechanizmów rynkowych oraz ich wpływ na zmiany w zakresie sterowania jednostkami wytwórczymi,
  • zagadnienia związane ze zmianą sterowania jednostkami JWCD z brutto na netto,
  • zakres zmian w układach regulacji i sterowania jednostek wytwórczych.

Odbyła się również dyskusja na temat zaprezentowanych zagadnień oraz przedstawiono wstępny, ramowy harmonogram dalszych działań. W celach informacyjnych udostępniamy Państwu prezentacje z tego spotkania.

Harmonogram konsultacji
  • 01.08.2019
  • 01.08.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów