Prekonsultacje projektu schematów XSD dla Załącznika nr 3 do Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB)
Wprowadzenie OIRE publikuje projekt schematów XSD, stanowiący element Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej – Załącznik nr 3 – Schematy XSD, dla komunikatów, które będą wymieniane za pośrednictwem CSIRE. Jednocześnie OIRE informuje, że ze względu na toczące się obecnie prace projektowe po stronie Wykonawcy CSIRE, przewiduje się potrzebę zmian oraz aktualizacji SWI i TSKB. Zgodnie z Planem wdrożenia CSIRE, OIRE planuje opublikować nowe wersje tych dokumentów oraz rozpocząć proces ich konsultacji na przełomie III i IV kwartału 2023 r. Biorąc powyższe pod uwagę, OIRE podjął decyzję o publikacji tych schematów w trybie prekonsultacji. Ewentualne uwagi do projektu schematów XSD prosimy przesyłać pod adres: oire@pse.pl w terminie do 27.07.2023 r.
Opis konsultacji Więcej informacji oraz pliki do pobrania są dostępne tutaj.
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Formularz zgłoszeniowy uwag.xlsx 25 kB
Projekt schematów XSD..zip 281 kB
Harmonogram konsultacji
  • 29.06.2023
  • 27.07.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów