Projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania.
Wprowadzenie Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania
Harmonogram konsultacji
  • 22.02.2023
  • 05.05.2023