Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ramach ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne dotyczące niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD). IGD są wydawane i aktualizowane zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447.

Celem IGD jest wyjaśnienie zagadnień technicznych, warunków i zależności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przez operatorów na poziomie krajowym szczegółowych wymogów, wynikających ze wskazanych powyżej aktów prawnych.

Konsultacje dotyczą następujących zaktualizowanych IGD:

  1. IGD on Autonomous connection/reconnection and admissible rate of change of active power
  2. IGD on Demand Response – System Frequency Control
  3. IGD on Parameters of Non-exhaustive Requirements
  4. IGD on Maximum Admissible Active Power Reduction at Low Frequencies
  5. IGD on Frequency ranges
  6. IGD on Compliance Verification – Compliance Testing and Use of Equipment Certificates:

 

Termin konsultacji:  2 grudnia 2020r. – 15 stycznia 2021r.

Więcej informacji na stronie: ENTSO-E Connection Network Codes_revised Implementation Guidance Documents_November 2020 - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space

Harmonogram konsultacji
  • 07.12.2020
  • 15.01.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów