Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy do wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym (mFRR)
Wprowadzenie Konsultacje publiczne dotyczą opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy do wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym („mFRR”), zgodnie z Artykułem 20 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB).
Opis konsultacji

Propozycja wszystkich OSP dotycząca ram wdrażania europejskiej platformy do wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym musi być skonsultowana z zainteresowanymi stronami w rozumieniu art. 10 GLEB. W celu spełnienia tego wymogu GLEB oraz w celu uzyskania opinii na temat propozycji ram wdrażania tej platformy, która jest ważnym elementem przyszłego europejskiego modelu rynku bilansowania energii elektrycznej od zainteresowanych stron i uczestników rynku, ENTSO-E i OSP rozpoczęli otwarte konsultacje on-line.

 

Termin konsultacji:

15.05.2018r. - 16.07.2018r.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkiem na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/markets/mfrr_implementation_framework/

Harmonogram konsultacji
  • 15.05.2018
  • 16.07.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów