Publiczne konsultacje propozycji dotyczącej określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control)
Wprowadzenie Określanie bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control)
Opis konsultacji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dokumentów dotyczących określania bloków LFC w poszczególnych obszarach synchronicznych Europy Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Północnej Irlandii, zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL).

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkami na stronie ENTSO-E

 

Konsultacje trwają od dnia 28 listopada do dnia 29 grudnia 2017 r.

Harmonogram konsultacji
  • 30.11.2017
  • 29.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów