Publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR
Wprowadzenie PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Baltic CCR rozpoczynają publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM.
Opis konsultacji

Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają od 20 stycznia do 22 lutego 2018 r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/markets/all-baltic-ccr-tsos-common-methodology-for-coordin/

Harmonogram konsultacji
  • 23.01.2018
  • 22.02.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów