Scheduled Exchanges Calculation Methodology (DA)
Wprowadzenie Konsultacje ws. zmiany metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Scheduled Exchange).
Opis konsultacji

Konsultacje te dotyczą propozycji wszystkich OSP dotyczącej metodologii obliczania planowanych wymian wynikających ze sprzężenia jednodniowego zgodnie z art. 43 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne w sprawie alokacji zdolności przepustowej i zatorów komunikacyjnych Zarządzanie (CACM).

 

Okres konsultacji: od 3 listopada do 3 grudnia 2017 roku.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/markets/da-scheduled-exchanges-calculation-methodology/consult_view/

Harmonogram konsultacji
  • 29.11.2017
  • 03.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów