Scheduled Exchanges Calculation Methodology (ID)
Wprowadzenie Konsultacje dot. zmiany metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Scheduled Exchange).
Opis konsultacji

Konsultacje te dotyczą propozycji wszystkich OSP dotyczących metodologii obliczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przepustowej i zarządzania ograniczeniami przepływowymi ( CACM).

 

Okres konsultacji: od 3 listopada do 3 grudnia 2017 roku.

 

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/markets/id-scheduled-exchanges-calculation-methodology/consult_view/

Harmonogram konsultacji
  • 29.11.2017
  • 03.12.2017
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów