Warsztat ENTSO-E ws. przeglądu obszarów rynkowych w Europie
Wprowadzenie 21 kwietnia odbędzie się warsztat ws. kolejnego przeglądu obszarów rynkowych w Europie (ang. Bidding Zone Review).
Opis konsultacji

W trakcie spotkania omówione zostaną:
• Proces Bidding Zone Review;
• Status prac z uwzględnieniem wyznaczenia cen węzłowych (ang. Locational Marginal Price – LMP) na potrzeby opracowania alternatywnych konfiguracji obszarów rynkowych w Europie kontynentalnej, Irlandii i krajów nordyckich;
• Harmonogram Bidding Zone Review z uwzględnieniem zaangażowania uczestników rynku.

Link do zapisów

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie ENTSO-E.

Harmonogram konsultacji
  • 21.04.2022
  • 21.04.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów