Warsztaty dla uczestników rynku dotyczące projektu TERRE
Wprowadzenie Zgodnie z art. 19 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych przeprowadzający proces zastępowania rezerw (dalej: RR OSP) są zobowiązani do wdrożenia i uruchomienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (dalej: platformy RR) w terminie jednego roku od zatwierdzenia propozycji dotyczącej ram wdrażania dla platformy RR (dalej: RR IF). W związku z zatwierdzeniem RR IF przez właściwe organy regulacyjne i zbliżającym się terminem uruchomienia platformy RR, RR OSP organizują warsztaty dla uczestników rynku dotyczące projektu TERRE, w ramach którego jest wdrażania platforma RR.
Opis konsultacji

PSE S.A. informują, że warsztaty dla uczestników rynku dotyczące projektu TERRE odbędą się 26 czerwca 2019 roku w hotelu Radisson Red Brussels w Brukseli (Rue d'Idalie 35, 1050 Brussels, Belgium). Celem warsztatów jest przedstawienie RR IF, w szczególności funkcji optymalizacji aktywacji, oraz informacji o aktualnym stanie poszczególnych lokalnych projektów wdrożeniowych.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10:00 i zakończą o godzinie 16:00.

Agenda warsztatów jest następująca:

 1. Welcome coffee (15min)
 2. Introduction from TSOs and NRAs (15min)
 3. RR Implementation Framework - updated link (30min)
 4. RR pricing and TSO-TSO settlement rules applied for the RR Platform Go-Live (30min)
 5. RR Bids format description (30min)
 6. Algorithm Optimisation Function description-part 1 (30min)
 7. Lunch break (45min)
 8. Algorithm Optimisation Function description-part 2 (30min)
 9. RR process timing (15min)
 10. Parallel Run phase, BSP involvement and planning for Go-Live(s) (45min)
 11. Break (15min)
 12. Transparency and publication (30min)
 13. Questions & Answers (30min)

 

Uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 12 czerwca 2019r. do Pana Antoine de Veyrac (biuro projektów TERRE) na adres e-mail: antoine.deveyrac@sia-partners.com.

Dane kontaktowe kodeksy.rynkowe@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 11.06.2019
 • 26.06.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów