Warsztaty dla uczestników rynku dotyczące projektu TERRE: proces zastępowania rezerw i algorytm optymalizacji
Opis konsultacji

Projekt TERRE jest projektem prowadzonym przez OSP w celu realizacji europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (dalej: platforma RR) zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL). Ramy wdrażania dla platformy RR (dalej: RRIF), opracowane przez OSP przeprowadzających proces zastępowania rezerw zgodnie z art. 19 ust. 1 EBGL, zostały zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne w grudniu 2018 r. Platforma RR została uruchomiona w styczniu 2020 r. Obecnie sześciu członków projektu TERRE (REE, REN, RTE, Swissgrid, TERNA i CEPS) wykorzystuje platformę RR do bilansowania swoich systemów elektroenergetycznych.

Projekt TERRE we współpracy z ENTSO-E organizuje w dniu 16 marca 2021 r. warsztaty online dla uczestników rynku mające na celu przedstawienie procesu zastępowania rezerw i szczegółowych informacji dotyczących funkcji optymalizacji aktywacji ofert dla platformy RR. Na warsztatach zostaną przypomniane najważniejsze elementy RRIF oraz zostanie omówiony algorytm optymalizacji aktywacji ofert na energię bilansującą z rezerw zastępczych w celu pokrycia zapotrzebowania OSP przy uwzględnieniu dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

Więcej informacji na temat warsztatów dotyczących projektu TERRE znajduje się na stronie ENTSO-E pod linkiem:

https://www.entsoe.eu/events/2021/03/16/terre-workshop-rr-process-optimization/

PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących projektu TERRE.