Warsztaty dotyczące harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania
Wprowadzenie Informal Workshop - Imbalance Settlement pursuant the GLEB Art. 52(2)
Opis konsultacji

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB), zobowiązuje europejskich operatorów systemów przesyłowych do opracowania do 18 grudnia 2018 r. propozycji harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania (art. 52 ust.2 GLEB).

Celem warsztatów jest zebranie opinii interesariuszy w sprawie harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania, a następnie uwzględnienie ich przez dedykowany zespół ENTSO-E podczas opracowywania propozycji harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania. Niniejsze warsztaty nie stanowią części procesu publicznych konsultacji, w związku z tym podczas warsztatów nie zostanie zaprezentowane stanowisko europejskich operatorów systemów przesyłowych OSP w przedmiotowej kwestii, a jedynie zaprezentowane zostaną wyniki ankiety dotyczącej rozwiązań rozliczania energii niezbilansowania w poszczególnych krajach. Zaprezentowane wyniki ankiety będą stanowiły wstęp do dyskusji, która będzie dotyczyła następujących zagadnień:

  1. Podstawowe składniki wykorzystywane w kalkulacji cen za energię niezbilansowania.

  2. Wyznaczanie wartości unikniętej aktywacji dla potrzeb kalkulacji cen za energię niezbilansowania.

  3. Warunki stosowania dwóch cen za energię niezbilansowania (cen: sprzedaży i zakupu).

  4. Wyznaczanie pozycji kontraktowej, korekty pozycji kontraktowej oraz wielkości energii niezbilansowania.

Warsztaty odbędą się 23 marca 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa do p. Ricardo Renedo Williams (ricardo.renedowilliams@entsoe.eu) do 16 marca 2018 r. Ewentualne pytania dotyczące warsztatów prosimy również kierować do p. Ricardo Renedo Williams.

 

Informacje o warsztatach dostępne są również na stronie ENTSO-E pod linkiem:

https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/Informal-Workshop-Imbalance-Settlement-pursuant-the-GLEB-Art--52(2).aspx

Harmonogram konsultacji
  • 23.03.2018
  • 23.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów