Warsztaty dotyczące zaprojektowania i wdrożenia europejskiej platformy aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne (PICASSO)
Wprowadzenie PICASSO Stakeholder workshop
Opis konsultacji

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne w celu optymalizacji kosztów wykorzystywania automatycznej regulacji wtórnej prowadzone jest w ramach Projektu PICASSO (ang. Platform for the International Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable System Operation).

Projekt jest prowadzony wspólnie przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do projektu jako pełnoprawni uczestnicy oraz obserwatorów, którzy przygotowują się do pełnego uczestnictwa w procesie. PICASSO uzyskał status projektu implementacyjnego w ramach ENTSO-E w zakresie wdrożenia europejskiej platformy aFRR jako wypełnienie Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej (EB GL).

Celem warsztatów jest podsumowanie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji w sprawie zaprojektowania i wdrożenia europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne, które odbyły się w dniach 21 listopada - 20 grudnia 2017 r.

Warsztaty odbędą się 26 marca 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa do p. Martina Vencelik (Martin.Vencelik@cz.ey.com) do 20 marca 2018 r. Ewentualne pytania dotyczące warsztatów prosimy również kierować do p. Martina Vencelik.

 

Informacje o warsztatach dostępne są również na stronie ENTSO-E pod linkiem:

https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/PICASSO--MARI-Stakeholder-workshop-2.aspx?EventWorkshopId=374

Harmonogram konsultacji
  • 26.03.2018
  • 26.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów