Warsztaty w sprawie zaprojektowania i wdrożenia europejskiej platformy do wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym (mFRR) pomiędzy obszarami regulacyjnymi (MARI)
Wprowadzenie MARI Stakeholder workshop
Opis konsultacji

Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej pochodzącej z zasobów świadczących usługę rezerwy wtórnej aktywowanej w tzw. trybie ręcznym (ang. Frequency Restoration Reserve with manual activation – mFRR) prowadzone jest w ramach Projektu MARI (ang. Manual Activated Reserve Initiative).

Projekt jest prowadzony przez operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych (OSP), którzy przystąpili do inicjatywy MARI, przy czym w ramach ENTSO-E projekt uzyskał status projektu implementacyjnego Wytycznych dotyczących bilansowania w zakresie wdrożenia europejskiej platformy mFRR.

Celem warsztatów jest podsumowanie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji w sprawie zaprojektowania i wdrożenia europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej pochodzącej z zasobów świadczących usługę rezerwy wtórnej aktywowanej w tzw. trybie ręcznym (ang. Frequency Restoration Reserve with manual activation – mFRR), które odbyły się w dniach 21 listopada - 20 grudnia 2017 r.

Warsztaty odbędą się 27 marca 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa do p. Martina Vencelik (Martin.Vencelik@cz.ey.com) do 20 marca 2018 r. Ewentualne pytania dotyczące warsztatów prosimy również kierować do p. Martina Vencelik.

 

Informacje o warsztatach dostępne są również na stronie ENTSO-E pod linkiem:

https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/PICASSO--MARI-Stakeholder-workshop-2.aspx?EventWorkshopId=374

Harmonogram konsultacji
  • 27.03.2018
  • 27.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów